Algemene Voorwaarden Feestkanjer.                                                                                                      
                                                                   

1. Het contract / bevestiging binnen 5 dagen retourneren, indien wij deze niet tijdig retour  ontvangen zijn wij gerechtigd een nieuwe opdracht te aanvaarden. 
 

2. Ondertekening dient te geschieden door een daartoe bevoegd persoon. Mocht bij controle achteraf bij de KvK uitwijzen dat geen nadere gegevens over de bevoegdheid van de ondertekenaar bekend zijn, dan verklaart deze zich per ondertekening de bevoegdheid vanuit zijn of haar functie te hebben verkregen, hetzij dat deze handelt in opdracht van een daartoe bevoegd persoon.
 

3. Contractant 2 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor risico's van de artiesten van en naar het optreden.
 

4. Contractant 1 is verantwoordelijk voor eventueel te heffen kosten door Bureau Muziek- en Auteursrechten  (BUMA)
 

5. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet is er bij annulering door contractant 1 het volgende verschuldigd:
Annulering 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100%
Annulering tussen 1 en 3 maanden voorafgaand aan het optreden: 75%
Annulering tussen 3 en 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 50%
Annulering langer dan 5 maanden voor het optreden: 10%
 

 6. Contractant 1 is verantwoordelijk voor het op een normale wijze kunnen uitvoeren van de show, schades t.g.v. van het niet normaal kunnen uitvoeren van de show zijn voor verantwoording van Contractant 1.
 

 7. Verplaatsen van de show, nadat deze definitief is geworden, is alleen mogelijk met schriftelijke bevestiging van Feestkanjer, bij verplaatsing brengen wij 10 euro verplaatsingskosten in rekening.Verplaatsingen worden in principe gezien als annulering en daarna weer aangenomen als nieuwe boeking.
 

8. Contractant 1 voorziet de uitvoerenden van een redelijk aantal consumpties, Contractant 2 zal geen drankrekeningen vergoeden.
 

9. Bij avond opdrachten, werktijden tussen 17.00 uur en 22.00 uur dient contractant 1 zorg te  dragen voor eenvoudige maaltijd voor onze medewerkers.
 

10. Betaling vindt plaats contant direct na de show. Indien u per bank of giro wenst te betalen, dan dient de betaling minimaal 5 werkdagen voor uitvoering van de show bij ons te zijn bijgeschreven.
 

11. Bij ziekte van de uitvoerende artiest is Contractant 2 niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten.
 

12. Bij ziekte van de uitvoerende artiest zal Feestkanjer in overleg met Contractant 1 een vervangende artiest proberen te regelen, indien dit niet mogelijk blijkt is er sprake van overmacht.
 

13. Indien de door u geboekte artiest aantoonbaar in de top 100 genoteerd staat, of een televisieoptreden kan verzorgen is contractant 2 gerechtigd de show te annuleren, of een vervangende act aan te bieden.
 

14. Contractant 1 dient te zorgen voor een goed stroompunt binnen een straal van 10 meter , waar wij ons geluid neer dienen te zetten.
 

15. Bij buitenoptreden voor meer personen dan enkel het terras voor het café, is contractant 1 verplicht aanvullend geluid te verzorgen. Via Feestkanjer of een geluidsverhuurbedrijf.
 

16. Bij afhaal vragen wij een borg van € 100.- (verplicht).
 

17. Indien wij onze spullen c.q. apparatuur naar een etage of kelder moeten vervoeren, en er is geen lift aanwezig, dan dient contractant 1 minimaal 2 personen ter beschikking te stellen om te helpen. Zowel bij opbouw, als bij afbouw. Is dit niet het geval bij opbouw, dan is contractant 2 gerechtigd huiswaarts te keren, waarbij wel de volledige gage gerekend zal worden. Zijn er bij het inladen geen 2 personen beschikbaar, dan is contractant 2 gerechtigd € 100.- extra in rekening te brengen.
 

18. Bij schuimparty's is Feestkanjer niet aansprakelijk voor schade of letsel aan derden.  Bij schuimparty's dient Contractant 1 voor voldoende toezicht te zorgen, evenals een EHBO'er of  bedrijfshulpverlener paraat te hebben.
 

19. Indien uw posters zijn verzonden in een posterrol, dan vindt u hier de sticker met het  navraagnummer indien u deze niet binnen enkele dagen heeft ontvangen. Navragen kan op telefoonnummer  06 40 000 125 (Dhr JJ Bliekendaal)
 

20. Film-,video-en geluidsopnamen zonder toestemming van Contractant 2 zijn niet toegestaan.