Hoe Werkt Feestkanjer.nl ?

Feestkanjer.nl werkt volgens het "Zorgenloos boeken" principe. Dit houdt in dat een horeca eigenaar die bij Feestkanjer.nl boekt, zich niet druk hoeft te maken over de avond voor wat betreft de invulling met muziek. Alle shows zijn voorzien van pauzemuziek op actieve wijze (middels een entertainende dj), m.a.w. wij zetten dus geen cd-tje aan en wachten op de volgende performance.

Feestkanjer.nl werkt standaard met 4 uur durende shows, op- en afbouw tijd niet meegerekend. Voor het kennismaken, opbouwen & overleg hoe het neer te zetten zijn wij gemiddeld 1 uur voor aanvang van de show aanwezig.

Na afspraak, meestal telefonisch, stuurt Feestkanjer.nl een contract/bevestiging, waarna de show definitief is geworden. Feestkanjer.nl is niet aansprakelijk voor eventueel af te dragen BUMA rechten. Na boeking gelden er annuleringskosten indien een show geannuleerd moet worden, dan wel verplaatst.

Feestkanjer.nl verwacht van zijn opdrachtgevers dat wij de shows op een normale wijze kunnen uitvoeren. Schades ten gevolge van het niet normaal kunnen uitvoeren van de show komen voor rekening van de opdrachtgever.

Feestkanjer.nl verwacht dat de opdrachtgever de uitvoerenden van consumpties voorziet, alsmede een eenvoudige maaltijd indien de speeltijden tussen 17:00 - 22:00 uur liggen.

Betaling vindt plaats contant na de show, of per bank vooruit. Per bank achteraf betalen geld alleen voor bekende klanten van Feestkanjer.nl; en dan alleen middels een automatische machtiging.

Bij ziekte van een artiest is Feestkanjer.nl niet verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende kosten, Feestkanjer.nl zal wel alles doen om een vervangende artiest te regelen. In een hoogst uitzonderlijke situatie kan dit ook wel eens niet lukken, dan is er sprake van overmacht.

Feestkanjer.nl hanteert momenteel de volgende algemene voorwaarden.